Всички под ножа! Държавата нанесе тежък удар на олигарха Христо Ковачки!

Регионалната инспекция по околната среда и водите в Перник  издаде принудителна административна мярка за спиране на дейността на парогенератори 4 и 5 на „Топлофикация – Перник“, съобщиха официално от пресцентъра на МОСВ.

Те са собственост на енергийния олигарх Христо Ковачки.

Мярката е наложена заради установено използване на неразрешен вид гориво – биомаса, в нарушение на издаденото комплексно разрешително на дружеството. Спирането ще бъде извършено, като се преустанови подаването на горива към котлите с цел принудително извеждане от експлоатация.

Срокът на действие на мярката е до изпълнение на условията на действащото комплексно разрешително. Във връзка с разпореждане на главния прокурор Сотир Цацаров Министерството на околната среда и водите (МОСВ) предприе незабавни действия за извършване на проверки на място в „Топлофикация – Перник“ АД, ТЕЦ “ Бобов дол“ ЕАД, „Топлофикация – Сливен“ ЕАД и ТЕЦ „Брикел“ ЕАД, посочват от ведомството. Проверките се извършват от командировани служители на регионални инспекции по околната среда и водите, които са различни от тези, на чиято територия се намират проверяваните дружества.

Най-напреднала е проверката на територията на Перник – „Топлофикация-Перник“ е приоритет най-вече заради твърденията на хората, че там въздухът е замърсен, оповести малко по-рано говорителят на главния прокурор Румяна Арнаудова по повод проверките в 4 ТЕЦ-а в страната заради предполагаемо замърсяване на околната среда.

„Замърсяването застрашава здравето и живота на българските граждани“, заяви говорителят на главния прокурор. Тя добави, че веднага се е провело работно съвещание с участието на главния прокурор, министъра на вътрешните работи, министъра на околната среда и водите и председателя на ДАНС.

„Информацията на главния прокурор вчера бе за тези 4 ТЕЦ-а. Доколкото застрашаването на здравето на хората представлява най-сериозният приоритет на прокуратурата и на всички, още не знаем дали е било налице замърсяване на природната среда, тепърва ще установим“, каза Румяна Арнаудова.

Всички разпоредени от главния прокурор проверки за спазване изискванията на Закона за опазване на околната среда и Закона за управление на отпадъците ще бъдат извършени от МОСВ в указания срок от един месец. Ще бъдат проверени издадените разрешителни за съхранение и изгаряне на отпадъци, документите за осъществяване на производствената дейност на топлофикационните дружества; видът и количеството съхранявани и използвани за горене отпадъци и съответствието им с документацията на дружествата. На прокуратурата ще бъдат предоставени и данни за извършени измервания и проби.

Влез сега в най-бързо развиващата се политическа група в България.
Сподели своя опит!!! Присъедини всички свои приятели във "Фейсбук"