Не сеч, а касапница: Служебният министър на образованието съкращава 9000 учители и 2900 души непедагогически персонал!

Десет дни след изборите служебното правителството се готви да приеме 11 национални програми за развитието на образованието през 2017 година. Вносител на програмите е служебният министър на образованието и науката Николай Денков. По една от тях – “Оптимизация на училищната мрежа” се готви съкращаването на 9000 учители и 2900 души – непедагогически персонал, съобщава БГНЕС.
За изплащане на обезщетения и компенсации държавата ще плати 28 млн.

лв. Бюджетът на цялата програма е 30,7 млн. лв.

„Необходимостта от оптимизация на мрежата от училища в България и на вътрешната структура е постоянна поради няколко причини – продължаващи демографски промени в страната, стремежа на училищата за повишаване ефективността на разходите, големия дял на персонала в предпенсионна възраст.

Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа” е механизъм, чрез който се регулират процесите на адаптиране на образователните структури както към интересите и потребностите на децата и учениците, така и към спецификата и потребностите на пазара на труда във всеки отделен регион в страната”, гласят мотивите на служебния министър на образованието и науката Николай Денков.

Според програмата – съкратените учители ще получават до десет заплати като компенсация, а непедагогическият персонал до осем брутни работни заплати.

Останалите програми, които служебният кабинет ще приеме са: “Система за национално стандартизирано външно оценява”, за което е предвиден бюджет от 4,4 млн. лв.; “Роден език и култура зад граница” с бюджет 1,2 млн. лв.; „Ученически олимпиади и състезания” с бюджет от почти 3 млн. лв.; „Осигуряване на съвременна образователна среда” с бюджет от 4,7 млн. лв.; „Без свободен час” с бюджет от 2,5 млн. лв.; „Квалификация” с бюджет от 600 000 лв.; „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище” с бюджет от 1,5 млн. лв.; „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование” с бюджет от 10,2 млн. лв.; „Развитие на предучилищното образование” с бюджет от 400 000 лв.; „Обучение за ИТ кариера” с бюджет от 270 000 лв.

Две от предложените от служебния образователен министър програми – „Развитие на предучилищното образование” и „Обучение за ИТ кариера” са нови.

Влез сега в най-бързо развиващата се политическа група в България.
Сподели своя опит!!! Присъедини всички свои приятели във "Фейсбук"