Важно за всички ученици! Купонът свърши! Виж какво ще се случва всеки път при отсъствие!

Личните лекари скочиха срещу идеята на просветното министерство отсъствията на учениците по болест да се извиняват с амбулаторен лист.

Като класен ръководител Миглена Вергилова невъднъж е получавала фалшиви медицински бележки от свои ученици.

А оферти за фиктивни бележки, с които учениците да извинят отсъствието си от училище, има.

За да сложи край на порочната практика, просветното министерство предложи нов начин за удостоверяване на  заболяванията в училище – амбулаторен документ.

Тази идея обаче не се понрави на личните лекари. Причината е, че амбулаторният лист съдържа важни детайли за всички здравни проблеми на пациента.

Смяната на бележката с листа не се хареса и на родителите.

Джипитата виждат и друг проблем. Той е, че амбулаторният лист трябва да се подпише и връчи на пълнолетен.

Лекарите предупреждават още, че и този документ може да бъде подправен. След недоволството им, от просветното министерство правят крачка назад.

А докато се намери най-доброто решение, училищата имат свободата да избират.

Какъв ще бъде новият извинителен документ думата ще има и здравното министерство./  Нова тв

Влез сега в най-бързо развиващата се политическа група в България.
Сподели своя опит!!! Присъедини всички свои приятели във "Фейсбук"