Откъде-накъде МОН ще пита за заплатите в Медицинския университет?

Драстични нарушения в управлението на Медицинския университет в София установи одит на Министерството на образованието и науката. Вчера вицепремиерът и ресорен министър Меглена Кунева обяви, че предава случая на прокуратурата, ДАНС и Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ). Държавни пари са били харчени, за да се купуват ненужно скъпи автомобили, за едни и същи дейности на едни и същи служители са плащани пари по два договора, заплатите са били определяни без правила, незаконно е увеличен приемът на платени студенти, зад граница се обучават студенти, които може и да не получат законни у нас дипломи. Това са само част от констатациите на одиторите на МОН, които са били изпратени и до отговорния за тези решения бивш ректор проф.

Ваньо Митев, както и до наследилата го на поста в средата на септември 2016 г. проф. Вихра Миланова.

Проф. Миланова е получила предварителния одитен доклад на 12 септември. Два дена по-късно тя пише становище, в което напълно се съгласява с констатациите на проверявалите дейността на университета. На 19-и копие получава и проф. Митев, който също изпраща становище на 26 септември, но в него съвсем не се съгласява с одиторите.

Според него не е тяхна работа да се занимават с въпроса как той, в качеството си на ректор, е определял заплатите. Повод за този коментара е впечатляващото му решение, описано от авторите на доклада, да плаща заплата за половин професорски щат само с 2 лева по-ниска от заплатата за цял щат.

Според него споменаването на този факт от одиторите е „неуместно“, защото от декана на факултета (бел. ред. по обществено здраве, който е получавал 1825 лева за половин щат при заплата 1827 лева за цял) бил натоварен със задачата да преподава по две учебни дисциплини.

Той не е съгласен и с друга констатация – че сключените втори трудови договори със служители, които по първия договор са заемали цяла щатна бройка, няма как да бъдат изпълнени в рамките на работното време, защото първия и втория договор съвпадат по време. Според бившия ректор спецификата на дейността на университета позволявала това.

Липсата на входящи номера на отчетите за свършена работа по гражданските договори за професора е просто „формализъм“. Според одиторите тази липса поставя под въпрос предоставената информация във въпросните отчети.

В доклада си те определят някои задгранични командировки на бившия ректор като пътувания до „екзотични дестинации“, защото не личи от тях да е произлязла някаква полза за университета. Ректорът приема с категорично несъгласие необоснованото според него твърдение и изтъква, че през последните години университетът е привлякъл студенти от 86 страни и именно това е била основната причина за пътуванията. По този повод одитният екип отбелязва, че няма документи, които да доказват това твърдение и не променят изводите си на база възражението.

Интересен е аргументът на професора срещу твърдението на одиторите, че е прахосвал публични средства, при това незаконно, като си е купил автомобил Range Rover Sport HSE 4х4 за 177 108 лева с ДДС. Твърденията са неоснователни и необосновани, пише Митев, и посочва, че парите за колата дошли от лихви по срочен едногодишен депозит в банка.

Това принуждава одиторите да посочат, че все пак лихвите от бюджетни средства са също бюджетни средства.

След констатациите на одиторите, че професорът се е опитал да бутне сграда, без да се съобрази, че тя е публична държавна собственост бившият ректор пише, че се води спор по реда за разрешаване на събарянето на сградата, което не опорочава проведената процедура за избор на изпълнител. Това твърдение принуждава одиторите да повторят: сградата е публична държавна собственост, което означава, че не може да бъде съборена просто защото ректорът е решил да усвои по-добре въпросния парцел на булевард „България“.

Относно констатацията, че всички договори за строителство (с изключение на един, който е прекратен) са с фирми и дружества, в които участва едно и също юридическо лице – „Техно – енерджи“ ООД, ректорът пише, че това не нарушава закона. На това одиторите отговарят, че констатацията в доклада им не е, че има нарушение на закона, а че „сключване на договори с участието на едно и също юридическо лице е индикатор за фаворизиране на участник в обществените поръчки и е предпоставка за наличие на индикатор за измама“.

Проф. Митев не е съгласен и с констатациите за липса на прозрачност и незащитени интереси на университета при сключените договори за реклама и набиране на чужди студенти с посредници. Професорът пише, че всички висши училища правят така, т.е. сключват такива договори и им изплащат комисиони в размер до 15% за привлечен студент. Бившият ректор обаче пропуска да подкрепи твърдението си с доказателства, а одитният екип припомня на МОН от септември 2012 г. до всички ректори, в което пише, че практиката за използване посредничеството на физически или юридически лица за набиране на чуждестранни студенти не съответства на принципите на закона и на академичната автономия, поради което следва да бъде преустановена.

Цялостното заключение на одитния екип е, че твърденията и тълкуванията в становището на проф. Митев не са подкрепени с документи и факти и оставят доклада без промени по същество.

Влез сега в най-бързо развиващата се политическа група в България.
Сподели своя опит!!! Присъедини всички свои приятели във "Фейсбук"