Ето какви ще са новите санкции за учениците при отсъствие от час

Преместване на ученика в друга паралелка при прекалено отсъствие от час. Новата санкция ограничава безразборното извиняване на отсъствия в училище.

Също така в някои райони медицинските бележки ще се приемат в комплект с амбулаторен лист за преглед.

Медицинските бележки вървят по 2 лв.

за брой и обикновено се разпространяват в училищата.

По семейни причини ще се извиняват до 3 дни с разрешение от директора, а не от класния, както беше до сега. Още 7 дни може да извини педагогическият съвет. Ако ученик не присъства в 25% от часовете по даден предмет обаче, ще държи изпит.

училище,  отсъствия,  ученици

(Снимка: bTV)

В 23 СУ са въвели и допълнителни изисквания при отсъствия по болест. „Подпис на родител, печата на медицинския специалист и входящ номер. Анализът на извинителните бележки насочи училищното ръководство към няколко гимназиални паралелки. Започваме мониторинг и те имат още едно задължение – директорът да положи на техните извинителни бележки подпис”, описва мерките директорът на СУ „Фредерик Жолио Кюри“ Нина Чанева.

Всички заверени бележки се вписват в специална тетрадка. Но не и преди децата да са донесли здравно-профилактична карта, в която е вписано името на личния им лекар.

Учениците негодуват от затегнатия контрол.

Въпреки, че учебната година започна, образователният стандарт, който урежда правилата за отсъствията все още е в период на обществено обсъждане.

Влез сега в най-бързо развиващата се политическа група в България.
Сподели своя опит!!! Присъедини всички свои приятели във "Фейсбук"