Преди 25 години- „За бога братя не купувайте“

„За Бога, братя, не купувайте!“

“Точно на 1 февруари 1991 г. правителството освободи цените. Аз тогава допусках в салона на Министерския съвет да идват колкото искат журналисти. Когато излязох от заседанието, ме наобиколиха.

И ме попитаха: „Какво ще кажете сега на народа?“ и аз казах: „За бога, братя, не купувайте това, което ви харесва, но е много скъпо, защото след 30-40 дни цените ще паднат, а вие ще сте похарчили парите си и няма да можете да купите най-необходимото ви.

“ Това е изречението.“ – интервю с Димитър Попов от 4-ти август 2011 г. за в. Труд

Правителството на Димитър Попов е правителство на Република България, назначено с Указ № 168 от 22 декември 1990 г.

Управлява страната до 8 ноември 1991 г., след което е наследено от правителството на Филип Димитров.

Програмното правителство на Димитър Попов е съставено в резултат на преговори между парламентарно представените сили в Народното събрание  с първоначален срок половин година. Двете му основни задачи са да стартира монетарната част от икономическата реформа, като освободи цените на стоките и да подготви и проведе следващите местни и парламентарни избори.

Правителството започва работа в условията на „Лукановата зима”, когато след мораториума върху плащанията по външния дълг България е банкрутирала. Икономическата криза става явна, магазините са опразнени, липсват хранителни стоки. Търговията със Запада е невъзможна, защото банковите разплащания не функционират.

България страда и от икономическото ембарго, наложено от ООН на Ирак поради войната в Персийския залив, защото очаква Ирак да изплати дълга си към нея. Освен всичко, от 1 януари 1991 СИВ отменя преводната рубла и съветските доставки на петрол и газ трябва да се плащат с твърда валута, каквато няма. Така доставките на петрол и газ почти пресъхват и през късната зима на 1991 икономиката е парализирана.

Провеждането на икономическа реформа се ползва с широка подкрепа от страна на политическите сили и синдикатите. На 1 февруари 1991 г. са освободени от държавно администриране цените на всички стоки и услуги с изключение на 14 основни хранителни стоки, както и цените на някои стоки и услуги с универсално икономическо приложение – горивата, електро- и топлоенергия, телефонни, телеграфни и пощенски услуги.

Телеграфни агенции и известни западни коментатори приветстват България за направения избор на шокова терапия. Името на Лешек Балцерович е най-цитираното име в българския печат. България става малката Полша, а Джефри Сакс заменя „износа на революция“ с „износ на терапия“. Този период остава в паметта на хората с фразата на Димитър Попов „За Бога, братя, не купувайте!“.

Същия месец правителството либерализира условията за сделки с чуждестранна валута, като позволява на физически лица да я притежават и да откриват валутни депозити, като възприема режим на плаващ валутен курс на лева спрямо основните конвертируеми валути.

То упълномощава БНБ да наблюдава и регулира валутния пазар, като всекидневно котира централен валутен курс на лева към основните чуждестранни валути. Така първата задача е изпълнена и икономиката се стабилизира за шест седмици.

Изпълнението на втората задача е забавено от ВНС и по този начин правителството просъществува цяла година.

Според Желев то е най-успешното правителство на прехода, защото се ползва с широка подкрепа, то е едновременно програмно, експертно и на националното съгласие, но решаващият фактор в него е доминацията на представители на демократичната опозиция, които определят реформаторския му облик .

Кабинетът, оглавен от Димитър Попов, е съставен от граждански експерти, представители на БСП, СДС, БЗНС и независими експерти.

Разпределението на министрите е на квотен принцип 8:5:3:2.

Сформира се от 19 министри

С Решение на XXXVI Обикновено Народно събрание от 20 декември 1990 г. са извършени следните персонални промени:

  • 1: – Министерството на народната отбрана се преобразува в Министерство на отбраната;
  • 2: – Министерството на заетостта и социалните грижи се преименува в Министерство на труда и социалните грижи;
  • 3: – Министерството на транспорта и съобщенията се преименува в Министерство на транспорта.
  • от 23 март 1991

    • Създадено е Министерство на строителството, архитектурата и благоустройството с Указ № 106 от 23 март 1991 г

Димитър Попов – министър-председател на България в правителството, управлявало страната от 20 декември 1990 година до 8 ноември 1991 година, почина на 5 декември 2015г.

Влез сега в най-бързо развиващата се политическа група в България.
Сподели своя опит!!! Присъедини всички свои приятели във "Фейсбук"